k.ú.: 633356 - Bytíz - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 539911 - Příbram NUTS5 CZ020B539911
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 14 52064
zahrada 28 10943
travní p. 26 60375
lesní poz 16 547089
vodní pl. nádrž umělá 1 43
zast. pl. společný dvůr 1 93
zast. pl. 90 31006
ostat.pl. jiná plocha 37 30601
ostat.pl. manipulační pl. 30 545740
ostat.pl. neplodná půda 4 2208
ostat.pl. ostat.komunikace 16 32807
ostat.pl. silnice 57 92754
Celkem KN 320 1405723
Par. DKM 320 1405723
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 3
č.p. tech.vyb 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če prům.obj 15
bez čp/če tech.vyb 19
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če výroba 3
Celkem BUD 85
LV 44
spoluvlastník 76

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.01.2000
ZMVM 1:1000 01.01.1990 01.01.2000 1.11.1981 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1839 01.01.1990 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 06.06.2020 22:26

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.