k.ú.: 633330 - Dubeč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha email: kp.praha@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18214 Praha telefon: 284041111 fax:284042022

Kraj 19 - Hlavní město Praha NUTS3 CZ010
Okres 3100 - Hlavní město Praha NUTS4 CZ0100
Obec 554782 - Praha NUTS5 CZ0100554782
Pracoviště 101 - Praha

Obec s rozšířenou působností 1100 - Hlavní město Praha
Pověřený obecní úřad 11000 - Hlavní město Praha

Statistické údaje (stav ke dni: 16.01.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 955 5294070
zahrada 1052 750554
ovoc. sad 21 46014
travní p. 107 311125
lesní poz les(ne hospodář) 1 31
lesní poz 115 702780
vodní pl. nádrž umělá 12 123762
vodní pl. rybník 5 117594
vodní pl. tok přirozený 52 59758
vodní pl. tok umělý 83 21430
vodní pl. zamokřená pl. 13 18449
zast. pl. společný dvůr 17 6249
zast. pl. zbořeniště 12 2547
zast. pl. 1202 270377
ostat.pl. dálnice 13 46835
ostat.pl. jiná plocha 424 207207
ostat.pl. manipulační pl. 98 104847
ostat.pl. neplodná půda 48 75579
ostat.pl. ostat.komunikace 378 252447
ostat.pl. pohřeb. 3 8346
ostat.pl. silnice 32 101762
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 24779
ostat.pl. zeleň 48 53493
Celkem KN 4699 8600035
Par. DKM 4699 8600035
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 23
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 12
č.p. rod.dům 837
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 119
č.e. shromaž. 1
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če garáž 89
bez čp/če jiná st. 50
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.rekr 8
bez čp/če tech.vyb 16
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 3
vod.dílo hráz př. 5
Celkem BUD 1194
byt.z. ateliér 1
byt.z. byt 375
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 31
byt.z. j.nebyt 28
obč.z. byt 120
Celkem JED 557
LV 2141
spoluvlastník 3824

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.11.2010
THM-G 1:1000 01.09.1978 09.11.2010
S-SK GS 1:2880 1841 09.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha.

vypočteno: 17.01.2022 08:26

Aktuality

10.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem a Katastrálního pracoviště Sokolov.
 

07.01.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů

04.01.2022
Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2021 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.