k.ú.: 633119 - Dřísy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-východ email: kp.pvychod@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18212 Praha telefon: 284041111 fax:284043607

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3209 - Praha-východ NUTS4 CZ0209
Obec 534781 - Dřísy NUTS5 CZ0209534781
Pracoviště 209 - Praha-východ

Obec s rozšířenou působností 2103 - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Pověřený obecní úřad 21031 - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 778 5384276
vinice 3 5484
zahrada 384 299239
ovoc. sad 2 54191
travní p. mez, stráň 20 2686
travní p. 70 138745
lesní poz 26 1611891
vodní pl. nádrž umělá 2 2473
vodní pl. rybník 1 3156
vodní pl. tok přirozený 7 65738
vodní pl. tok umělý 27 7545
zast. pl. společný dvůr 6 1538
zast. pl. zbořeniště 1 564
zast. pl. 518 187993
ostat.pl. dráha 15 68066
ostat.pl. jiná plocha 100 43108
ostat.pl. manipulační pl. 55 97108
ostat.pl. neplodná půda 16 4256
ostat.pl. ostat.komunikace 181 268279
ostat.pl. pohřeb. 1 5248
ostat.pl. silnice 20 61672
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 15654
ostat.pl. zeleň 59 110768
Celkem KN 2296 8439678
Par. DKM 2210 6639788
Par. KMD 86 1799890
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 360
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 31
bez čp/če jiná st. 55
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 24
rozestav. 2
Celkem BUD 501
byt.z. byt 3
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 4
LV 757
spoluvlastník 1108

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.11.2010
DKM 1:1000 15.11.2010 mapování
DKM-KPÚ 1:1000 30.03.2006 extravilán
S-SK GS 1:2880 1842 15.11.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-východ.

vypočteno: 23.09.2020 15:34

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička