k.ú.: 633101 - Dřínov u Kroměříže - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588431 - Dřínov NUTS5 CZ0721588431
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72035 - Morkovice-Slížany

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 573 4422481
zahrada 200 179308
ovoc. sad 4 13326
travní p. 10 17596
lesní poz 8 198436
vodní pl. nádrž přírodní 1 1548
vodní pl. nádrž umělá 1 761
vodní pl. tok přirozený 2 19039
vodní pl. tok umělý 2 2224
zast. pl. 214 74037
ostat.pl. jiná plocha 67 16697
ostat.pl. manipulační pl. 61 61553
ostat.pl. neplodná půda 33 134575
ostat.pl. ostat.komunikace 103 198701
ostat.pl. silnice 33 51358
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 9482
ostat.pl. zeleň 33 42574
Celkem KN 1346 5443696
Par. DKM 1346 5443696
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb. 6
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 147
č.p. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 204
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 344
spoluvlastník 626

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.12.2008
DKM-KPÚ 03.01.2008 1:1000 15.01.2008 *) KPÚ extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1827 15.12.2008


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 06.12.2019 08:58

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.