k.ú.: 633101 - Dřínov u Kroměříže - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588431 - Dřínov NUTS5 CZ0721588431
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72035 - Morkovice-Slížany

Statistické údaje (stav ke dni: 05.08.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 565 4454007
zahrada 201 179751
ovoc. sad 4 13326
travní p. 10 17596
lesní poz 8 198436
vodní pl. nádrž přírodní 1 1548
vodní pl. nádrž umělá 1 761
vodní pl. tok přirozený 3 20209
vodní pl. tok umělý 2 2224
zast. pl. 216 73948
ostat.pl. jiná plocha 69 16998
ostat.pl. manipulační pl. 62 62377
ostat.pl. neplodná půda 32 97793
ostat.pl. ostat.komunikace 102 198369
ostat.pl. silnice 36 52782
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 9482
ostat.pl. zeleň 34 44091
Celkem KN 1347 5443698
Par. DKM 1347 5443698
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb. 6
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 147
č.p. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 206
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 335
spoluvlastník 612

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 17.12.2019
DKM-KPÚ 1:1000 09.12.2019
DKM 1:1000 15.12.2008
DKM-KPÚ 03.01.2008 1:1000 15.01.2008 *) KPÚ extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1827 15.12.2008


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 11.08.2020 06:08

Aktuality

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa - Asistent/Asistentka.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce RÚIAN.

30.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.