k.ú.: 633089 - Dřínov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Mělník email: kp.melnik@cuzk.cz
Mladoboleslavská 3671, 27601 Mělník telefon: 315636311 fax:315636301

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3206 - Mělník NUTS4 CZ0206
Obec 534773 - Dřínov NUTS5 CZ0206534773
Pracoviště 206 - Mělník

Obec s rozšířenou působností 2111 - Kralupy nad Vltavou
Pověřený obecní úřad 21111 - Kralupy nad Vltavou

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 490 3490614
zahrada 157 109458
ovoc. sad 12 48212
travní p. 83 416086
lesní poz 16 129553
vodní pl. nádrž umělá 4 17900
vodní pl. tok umělý 41 13235
zast. pl. společný dvůr 3 1970
zast. pl. zbořeniště 3 1623
zast. pl. 269 92029
ostat.pl. jiná plocha 97 27473
ostat.pl. manipulační pl. 32 44613
ostat.pl. neplodná půda 16 10415
ostat.pl. ostat.komunikace 78 82233
ostat.pl. silnice 7 37138
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 35317
ostat.pl. zeleň 34 24384
Celkem KN 1348 4582253
Par. KMD 1348 4582253
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 122
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 9
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 63
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 1
Celkem BUD 264
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 337
spoluvlastník 483

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.08.2012
S-SK GS 1:2880 1842 01.08.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Mělník.

vypočteno: 05.06.2020 14:37

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.