k.ú.: 633071 - Královice u Zlonic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 535109 - Královice NUTS5 CZ0203535109
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 639 3134862
zahrada 43 27308
ovoc. sad 7 27317
travní p. 40 43263
lesní poz 22 61729
vodní pl. nádrž umělá 3 1725
vodní pl. tok přirozený 114 28000
vodní pl. zamokřená pl. 9 10316
zast. pl. 124 57630
ostat.pl. dráha 2 30166
ostat.pl. jiná plocha 105 30423
ostat.pl. manipulační pl. 31 28946
ostat.pl. neplodná půda 53 23107
ostat.pl. ostat.komunikace 77 65262
ostat.pl. silnice 48 42051
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 3411
ostat.pl. zeleň 23 12503
Celkem KN 1341 3628019
Par. DKM 1341 3628019
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 48
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 45
č.p. víceúčel 3
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 123
LV 156
spoluvlastník 207

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.08.2014
FÚO 1:2000 31.12.1978 04.08.2014
S-SK GS 1:2880 1840 31.12.1978


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 02.06.2020 18:25

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.