k.ú.: 633062 - Dřínov u Zlonic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532291 - Dřínov NUTS5 CZ0203532291
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 876 3901990
chmelnice 114 196019
zahrada 119 72812
ovoc. sad 2 9847
travní p. 23 55024
lesní poz 29 35396
vodní pl. nádrž umělá 5 993
vodní pl. tok přirozený 94 19667
vodní pl. tok umělý 28 5109
zast. pl. zbořeniště 4 1704
zast. pl. 158 66316
ostat.pl. dráha 1 23004
ostat.pl. jiná plocha 68 16032
ostat.pl. manipulační pl. 35 23693
ostat.pl. neplodná půda 51 22236
ostat.pl. ostat.komunikace 88 63907
ostat.pl. pohřeb. 1 2902
ostat.pl. silnice 21 45903
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3819
ostat.pl. zeleň 20 11172
Celkem KN 1739 4577545
Par. DKM 1739 4577545
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 89
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 22
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 2
Celkem BUD 155
LV 224
spoluvlastník 348

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.04.2015
FÚO 1:2000 31.12.1978 20.04.2015
S-SK GS 1:2880 1840 31.12.1978


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 04.06.2020 00:59

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.