k.ú.: 633062 - Dřínov u Zlonic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532291 - Dřínov NUTS5 CZ0203532291
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 877 3902374
chmelnice 114 196019
zahrada 117 72385
ovoc. sad 2 9847
travní p. 23 55024
lesní poz 29 35396
vodní pl. nádrž umělá 5 993
vodní pl. tok přirozený 94 19667
vodní pl. tok umělý 28 5109
zast. pl. zbořeniště 1 153
zast. pl. 160 66764
ostat.pl. dráha 1 23004
ostat.pl. jiná plocha 68 16458
ostat.pl. manipulační pl. 35 24382
ostat.pl. neplodná půda 51 22236
ostat.pl. ostat.komunikace 89 63938
ostat.pl. pohřeb. 1 2902
ostat.pl. silnice 21 45903
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3819
ostat.pl. zeleň 20 11172
Celkem KN 1738 4577545
Par. DKM 1738 4577545
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 92
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 21
č.p. výroba 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 2
Celkem BUD 157
LV 224
spoluvlastník 348

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.04.2015
FÚO 1:2000 31.12.1978 20.04.2015
S-SK GS 1:2880 1840 31.12.1978


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 22.07.2019 18:40

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.