k.ú.: 633054 - Drchkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532291 - Dřínov NUTS5 CZ0203532291
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 211 1673042
zahrada 26 9157
ovoc. sad 9 34006
travní p. 25 42710
lesní poz 7 11676
vodní pl. tok přirozený 17 27804
zast. pl. společný dvůr 1 151
zast. pl. zbořeniště 3 244
zast. pl. 30 16359
ostat.pl. dráha 2 25396
ostat.pl. jiná plocha 38 17056
ostat.pl. manipulační pl. 16 8831
ostat.pl. neplodná půda 43 18538
ostat.pl. ostat.komunikace 40 26017
ostat.pl. silnice 17 25365
ostat.pl. zeleň 4 7235
Celkem KN 489 1943587
Par. DKM 489 1943587
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 17
č.p. rod.dům 3
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
Celkem BUD 30
LV 57
spoluvlastník 87

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.02.2015
FÚO 1:2000 31.12.1978 02.02.2015 1:2000
S-SK GS 1:2880 1840 31.12.1978


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 02.06.2020 17:00

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.