k.ú.: 633046 - Turovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 552836 - Turovice NUTS5 CZ0714552836
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 445 2962886
zahrada 118 125542
ovoc. sad 1 2660
travní p. 23 59707
lesní poz 32 182231
vodní pl. tok přirozený 4 42908
zast. pl. zbořeniště 6 1928
zast. pl. 114 48451
ostat.pl. jiná plocha 39 15769
ostat.pl. manipulační pl. 22 17306
ostat.pl. ostat.komunikace 119 126356
ostat.pl. silnice 2 41421
ostat.pl. zeleň 1 315
Celkem KN 926 3627480
Par. DKM 926 3627480
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 85
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
Celkem BUD 113
LV 248
spoluvlastník 346

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.05.2003 intravilán - měřeno, extravilán - přepracováno
Ost. 1:2000 01.12.1949 05.05.2003 agrární operace v S-JTSK, intravilán - grafická transformace z 1:2880 do 1:2500, extravilán - měřeno
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.12.1949


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 23.08.2019 07:04

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.