k.ú.: 632953 - Heřmánky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561533 - Dubá NUTS5 CZ0511561533
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51012 - Doksy

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 65 853599
zahrada 46 39026
travní p. 57 175513
lesní poz 74 1492973
vodní pl. zamokřená pl. 1 71
zast. pl. zbořeniště 19 5917
zast. pl. 37 13658
ostat.pl. jiná plocha 7 6130
ostat.pl. neplodná půda 121 93410
ostat.pl. ostat.komunikace 53 55880
ostat.pl. silnice 10 24309
Celkem KN 490 2760486
PK 2 18200
Celkem ZE 2 18200
Par. KMD 490 2760486
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 15
č.p. rod.dům 5
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
rozestav. 1
Celkem BUD 37
LV 64
spoluvlastník 81

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.06.2013
S-SK GS 1:2880 1843 28.06.2013 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 30.09.2020 04:59

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička