k.ú.: 632945 - Dřevčice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Česká Lípa email: kp.ceskalipa@cuzk.cz
Střelnice 2956, 47005 Česká Lípa telefon: 487714700 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3501 - Česká Lípa NUTS4 CZ0511
Obec 561533 - Dubá NUTS5 CZ0511561533
Pracoviště 501 - Česká Lípa

Obec s rozšířenou působností 5101 - Česká Lípa
Pověřený obecní úřad 51012 - Doksy

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 92 3335979
zahrada 116 82176
ovoc. sad 1 4484
travní p. 135 966977
lesní poz 108 4278355
vodní pl. nádrž umělá 1 579
vodní pl. tok přirozený 2 6902
vodní pl. tok umělý 7 5494
vodní pl. zamokřená pl. 2 71542
zast. pl. společný dvůr 1 520
zast. pl. zbořeniště 29 7214
zast. pl. 125 45291
ostat.pl. jiná plocha 52 37726
ostat.pl. manipulační pl. 14 6761
ostat.pl. neplodná půda 201 188704
ostat.pl. ostat.komunikace 83 106177
ostat.pl. silnice 9 51516
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 7505
ostat.pl. zeleň 1 566
Celkem KN 980 9204468
Par. DKM 8 82315
Par. KMD 972 9122153
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 41
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 9
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 6
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 28
Celkem BUD 125
byt.z. byt 24
Celkem JED 24
LV 136
spoluvlastník 184

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 25.02.2019 1:1000 01.04.2019 *) Řešeno s KoPÚ Pavlovice u Jestřebí
KMD 1:1000 31.05.2013
S-SK GS 1:2880 1843 31.05.2013 28.02.1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Česká Lípa.

vypočteno: 29.09.2020 17:12

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička