k.ú.: 632929 - Dřetovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kladno email: kp.kladno@cuzk.cz
Ctiborova 3091, 27201 Kladno telefon: 312610306, 312610307 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 532282 - Dřetovice NUTS5 CZ0203532282
Pracoviště 203 - Kladno

Obec s rozšířenou působností 2109 - Kladno
Pověřený obecní úřad 21091 - Kladno

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 82
orná půda 218 3895643
zahrada 218 135774
ovoc. sad 10 24795
travní p. 72 268313
lesní poz 7 77227
vodní pl. nádrž umělá 12 67538
vodní pl. rybník 1 4708
vodní pl. tok přirozený 16 33880
vodní pl. tok umělý 3 13050
vodní pl. zamokřená pl. 11 102094
zast. pl. společný dvůr 1 106
zast. pl. zbořeniště 6 715
zast. pl. 257 103108
ostat.pl. dráha 2 69781
ostat.pl. dálnice 13 58834
ostat.pl. jiná plocha 41 30390
ostat.pl. manipulační pl. 31 96887
ostat.pl. neplodná půda 56 174814
ostat.pl. ostat.komunikace 117 164045
ostat.pl. pohřeb. 3 1675
ostat.pl. silnice 4 38570
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 3809
ostat.pl. zeleň 13 26639
Celkem KN 1117 5392477
Par. DKM 396 4853625
Par. KMD 721 538852
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 104
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. rod.dům 78
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 4
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 17
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 255
LV 353
spoluvlastník 507

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 01.01.2013 01.11.2016
KMD 1:1000 22.10.2010
S-SK GS 1:2880 1840 22.10.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kladno.

vypočteno: 18.09.2020 10:11

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.