k.ú.: 632856 - Třibřichy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 504921 - Třibřichy NUTS5 CZ0531504921
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53043 - Chrudim

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 487 3645354
zahrada 93 52059
ovoc. sad 13 23574
travní p. 9 8931
lesní poz 11 12174
vodní pl. nádrž umělá 10 30178
vodní pl. tok přirozený 93 45412
zast. pl. společný dvůr 3 522
zast. pl. zbořeniště 3 800
zast. pl. 153 83801
ostat.pl. jiná plocha 65 122356
ostat.pl. manipulační pl. 24 27795
ostat.pl. neplodná půda 24 12490
ostat.pl. ostat.komunikace 50 54752
ostat.pl. silnice 9 24167
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5308
ostat.pl. zeleň 6 1363
Celkem KN 1055 4151036
Par. DKM 1055 4151036
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 31
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 70
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 7
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 135
byt.z. byt 14
Celkem JED 14
LV 319
spoluvlastník 842

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.06.1999
ZMVM 1:2000 28.12.1990 23.06.1999
S-SK GS 1:2880 1839 28.12.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 06.06.2020 02:26

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.