k.ú.: 632856 - Třibřichy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 504921 - Třibřichy NUTS5 CZ0531504921
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53043 - Chrudim

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 486 3645354
zahrada 93 52228
ovoc. sad 13 23574
travní p. 8 8931
lesní poz 11 12174
vodní pl. nádrž umělá 10 30178
vodní pl. tok přirozený 93 45412
zast. pl. společný dvůr 3 522
zast. pl. zbořeniště 3 800
zast. pl. 152 83632
ostat.pl. jiná plocha 65 122356
ostat.pl. manipulační pl. 24 27795
ostat.pl. neplodná půda 24 12490
ostat.pl. ostat.komunikace 50 54752
ostat.pl. silnice 9 24167
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5308
ostat.pl. zeleň 6 1363
Celkem KN 1052 4151036
Par. DKM 1052 4151036
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 31
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 69
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 7
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 134
byt.z. byt 14
Celkem JED 14
LV 319
spoluvlastník 834

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.06.1999
ZMVM 1:2000 28.12.1990 23.06.1999
S-SK GS 1:2880 1839 28.12.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 20.07.2019 15:55

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.