k.ú.: 632821 - Chrášťany u Dřemčic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565415 - Podsedice NUTS5 CZ0423565415
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4208 - Lovosice
Pověřený obecní úřad 42082 - Lovosice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 370 2599478
zahrada 106 75835
ovoc. sad 42 182197
travní p. 80 139022
lesní poz 5 2014925
vodní pl. nádrž přírodní 1 113
vodní pl. tok přirozený 33 10740
zast. pl. zbořeniště 5 566
zast. pl. 167 53997
ostat.pl. jiná plocha 25 14708
ostat.pl. manipulační pl. 27 13791
ostat.pl. neplodná půda 28 191788
ostat.pl. ostat.komunikace 56 54785
ostat.pl. silnice 6 24726
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 504
ostat.pl. zeleň 1 39
Celkem KN 953 5377214
Par. KMD 953 5377214
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 101
č.p. rod.rekr 3
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 12
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 156
LV 198
spoluvlastník 260

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.09.2011
S-SK GS 1:2880 1843 19.09.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 29.09.2020 06:44

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička