k.ú.: 632741 - Držková - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585203 - Držková NUTS5 CZ0724585203
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 117 194135
zahrada 218 144221
ovoc. sad 5 16316
travní p. 1099 2340010
lesní poz ostat.komunikace 6 684
lesní poz 236 17575518
vodní pl. nádrž umělá 4 2116
vodní pl. rybník 1 803
vodní pl. tok přirozený 13 39086
vodní pl. tok umělý 1 276
vodní pl. zamokřená pl. 9 13438
zast. pl. společný dvůr 8 2405
zast. pl. zbořeniště 25 4571
zast. pl. 364 74652
ostat.pl. jiná plocha 137 53746
ostat.pl. manipulační pl. 30 23421
ostat.pl. neplodná půda 192 184289
ostat.pl. ostat.komunikace 293 150859
ostat.pl. silnice 40 58358
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 2482
ostat.pl. zeleň 6 786
Celkem KN 2807 20882172
Par. DKM 2 1234
Par. KMD 2805 20880938
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 147
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 11
č.e. rod.rekr 83
č.e. tech.vyb 1
č.e. víceúčel 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 51
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 24
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 342
byt.z. byt 1
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 2
LV 432
spoluvlastník 612

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.07.2011
S-SK ŠS 1:2880 1829 14.07.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 15.07.2020 04:42

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.