k.ú.: 632741 - Držková - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585203 - Držková NUTS5 CZ0724585203
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 117 194135
zahrada 218 144221
ovoc. sad 5 16316
travní p. 1099 2340010
lesní poz ostat.komunikace 6 684
lesní poz 235 17573653
vodní pl. nádrž umělá 4 2116
vodní pl. rybník 1 803
vodní pl. tok přirozený 13 39086
vodní pl. tok umělý 1 276
vodní pl. zamokřená pl. 9 13438
zast. pl. společný dvůr 8 2405
zast. pl. zbořeniště 19 4063
zast. pl. 370 75059
ostat.pl. jiná plocha 136 53649
ostat.pl. manipulační pl. 30 23607
ostat.pl. neplodná půda 193 186166
ostat.pl. ostat.komunikace 293 150859
ostat.pl. silnice 40 58358
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 2482
ostat.pl. zeleň 6 786
Celkem KN 2806 20882172
Par. DKM 2 1234
Par. KMD 2804 20880938
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 149
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 10
č.e. rod.rekr 83
č.e. tech.vyb 1
č.e. víceúčel 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 54
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 27
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 348
byt.z. byt 1
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 2
LV 434
spoluvlastník 604

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.07.2011
S-SK ŠS 1:2880 1829 14.07.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 05.12.2019 18:30

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.