k.ú.: 632686 - Drunče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 560987 - Drunče NUTS5 CZ0313560987
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31051 - Jindřichův Hradec

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 331 1946186
zahrada 69 49950
travní p. 245 760004
lesní poz 111 1071280
vodní pl. nádrž přírodní 9 9364
vodní pl. nádrž umělá 2 404
vodní pl. rybník 5 21212
vodní pl. tok umělý 73 17715
zast. pl. zbořeniště 1 24
zast. pl. 66 29267
ostat.pl. jiná plocha 38 63621
ostat.pl. manipulační pl. 23 8376
ostat.pl. neplodná půda 23 42290
ostat.pl. ostat.komunikace 107 69022
ostat.pl. silnice 1 22925
ostat.pl. zeleň 1 182
Celkem KN 1105 4111822
Par. KMD 1105 4111822
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 20
č.p. rod.rekr 4
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
Celkem BUD 66
LV 113
spoluvlastník 171

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.12.2010
S-SK GS 1:2880 1829 21.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 29.09.2020 16:29

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička