k.ú.: 632660 - Druhanov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568619 - Druhanov NUTS5 CZ0631568619
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61112 - Světlá nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 163 1462198
zahrada 92 71302
travní p. 179 391588
lesní poz 64 1812066
vodní pl. nádrž umělá 4 3579
vodní pl. tok přirozený 1 13809
vodní pl. tok umělý 2 666
zast. pl. 94 33595
ostat.pl. dráha 4 1745
ostat.pl. jiná plocha 49 24641
ostat.pl. manipulační pl. 6 2985
ostat.pl. neplodná půda 23 15858
ostat.pl. ostat.komunikace 48 56211
ostat.pl. silnice 1 21560
Celkem KN 730 3911803
Par. KMD 730 3911803
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 55
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 9
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 91
LV 115
spoluvlastník 146

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.08.2009
S-SK GS 1:2880 1838 11.08.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 22.09.2020 17:25

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička