k.ú.: 632660 - Druhanov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568619 - Druhanov NUTS5 CZ0631568619
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61112 - Světlá nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 335 1530912
zahrada 72 41613
travní p. 261 358623
lesní poz 105 1816458
vodní pl. nádrž umělá 9 4649
vodní pl. tok přirozený 6 12197
vodní pl. tok umělý 2 666
zast. pl. zbořeniště 10 2198
zast. pl. 86 33110
ostat.pl. dráha 4 1833
ostat.pl. jiná plocha 44 18418
ostat.pl. manipulační pl. 9 3795
ostat.pl. neplodná půda 24 15858
ostat.pl. ostat.komunikace 65 56222
ostat.pl. silnice 1 21560
Celkem KN 1033 3918112
Par. KMD 1033 3918112
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 54
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 9
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 83
LV 117
spoluvlastník 151

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.08.2009
S-SK GS 1:2880 1838 11.08.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 16.07.2019 00:50

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.