k.ú.: 632643 - Drslavice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592153 - Drslavice NUTS5 CZ0722592153
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72082 - Uherský Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1460 2846857
zahrada 233 130989
ovoc. sad 6 28243
travní p. 861 1041193
lesní poz 225 2664050
vodní pl. nádrž umělá 1 2491
vodní pl. tok přirozený 47 142995
vodní pl. zamokřená pl. 2 973
zast. pl. zbořeniště 28 4675
zast. pl. 287 113383
ostat.pl. dráha 4 54691
ostat.pl. jiná plocha 771 495161
ostat.pl. manipulační pl. 72 29991
ostat.pl. neplodná půda 40 18522
ostat.pl. ostat.komunikace 141 210677
ostat.pl. silnice 14 82115
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 13945
ostat.pl. zeleň 6 8564
Celkem KN 4203 7889515
Par. DKM 2896 4535077
Par. KMD 1306 3354320
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 181
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 2
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 31
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 255
LV 681
spoluvlastník 951

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 17.02.2016
KMD 1:1000 30.11.2012
DKM-KPÚ 1:1000 21.02.2012
S-SK ŠS 1:2880 1827 30.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 05.12.2019 18:06

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.