k.ú.: 632619 - Drozdov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 570141 - Drozdov NUTS5 CZ0715570141
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 287 1829185
zahrada 170 82539
travní p. 526 2088500
lesní poz 346 9043689
vodní pl. nádrž přírodní 2 8261
vodní pl. nádrž umělá 3 16156
vodní pl. tok přirozený 28 89131
vodní pl. tok umělý 10 4526
vodní pl. zamokřená pl. 2 2089
zast. pl. zbořeniště 27 4439
zast. pl. 231 65140
ostat.pl. jiná plocha 103 69145
ostat.pl. manipulační pl. 38 46812
ostat.pl. neplodná půda 223 130767
ostat.pl. ostat.komunikace 177 132731
ostat.pl. pohřeb. 1 2687
ostat.pl. silnice 42 71805
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5612
Celkem KN 2218 13693214
Par. KMD 2218 13693214
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 141
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 26
Celkem BUD 222
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 301
spoluvlastník 394

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.11.2012
S-SK ŠS 1:2880 1835 27.11.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 16.07.2019 22:56

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.