k.ú.: 632619 - Drozdov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 570141 - Drozdov NUTS5 CZ0715570141
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 286 1829185
zahrada 170 82539
travní p. 527 2091010
lesní poz 337 9032267
vodní pl. nádrž přírodní 2 8261
vodní pl. nádrž umělá 3 16156
vodní pl. tok přirozený 28 89131
vodní pl. tok umělý 10 4526
vodní pl. zamokřená pl. 2 2089
zast. pl. zbořeniště 27 4439
zast. pl. 231 65140
ostat.pl. jiná plocha 105 70505
ostat.pl. manipulační pl. 38 46812
ostat.pl. neplodná půda 229 138319
ostat.pl. ostat.komunikace 177 132731
ostat.pl. pohřeb. 1 2687
ostat.pl. silnice 42 71805
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5612
Celkem KN 2217 13693214
Par. KMD 2217 13693214
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 141
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 26
Celkem BUD 222
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 302
spoluvlastník 396

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.11.2012
S-SK ŠS 1:2880 1835 27.11.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 19.05.2019 14:52

Aktuality

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.04.2019
Zveřejněny statistické údaje za 1. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.