k.ú.: 632597 - Droužkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chomutov email: kp.chomutov@cuzk.cz
Školní 5335, 43011 Chomutov telefon: 474611910 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3503 - Chomutov NUTS4 CZ0422
Obec 563056 - Droužkovice NUTS5 CZ0422563056
Pracoviště 503 - Chomutov

Obec s rozšířenou působností 4203 - Chomutov
Pověřený obecní úřad 42031 - Chomutov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 437 7404088
zahrada 413 157790
ovoc. sad 1 170
travní p. 37 150529
lesní poz les(ne hospodář) 9 67172
lesní poz ostat.komunikace 1 1221
lesní poz 75 211422
vodní pl. nádrž přírodní 8 35095
vodní pl. nádrž umělá 4 6555
vodní pl. tok přirozený 16 52309
zast. pl. společný dvůr 39 10666
zast. pl. zbořeniště 14 2343
zast. pl. 532 137898
ostat.pl. dráha 2 128201
ostat.pl. jiná plocha 231 1393750
ostat.pl. manipulační pl. 102 134736
ostat.pl. neplodná půda 100 240208
ostat.pl. ostat.komunikace 203 278164
ostat.pl. pohřeb. 1 1931
ostat.pl. silnice 17 199595
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 19268
ostat.pl. zeleň 23 48842
Celkem KN 2269 10681953
Par. DKM 2269 10681953
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 4
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 254
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 3
č.e. garáž 19
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 63
bez čp/če garáž 43
bez čp/če jiná st. 52
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 9
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 8
bez čp/če zem.stav 33
rozestav. 1
Celkem BUD 519
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 478
spoluvlastník 586

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 20.02.2012
DKM 1:1000 24.07.2002
THM-V 1:1000 27.11.1973 23.07.2002 část k.ú
THM-V 1:2000 31.12.1969 26.11.1973 část k.ú.
S-SK GS 1:2880 1887 30.12.1969


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chomutov.

vypočteno: 19.09.2020 05:15

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.