k.ú.: 632554 - Drnovice u Vyškova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 593001 - Drnovice NUTS5 CZ0646593001
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6219 - Vyškov
Pověřený obecní úřad 62193 - Vyškov

Statistické údaje (stav ke dni: 01.10.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 913 5399102
zahrada skleník-pařeniš. 1 111
zahrada 1006 534095
ovoc. sad 15 43282
travní p. 59 99006
lesní poz 60 4623164
vodní pl. nádrž umělá 4 17074
vodní pl. tok přirozený 10 41052
vodní pl. tok umělý 13 15856
vodní pl. zamokřená pl. 2 4275
zast. pl. společný dvůr 1 662
zast. pl. zbořeniště 12 2696
zast. pl. 1043 283738
ostat.pl. dráha 1 60199
ostat.pl. jiná plocha 269 166380
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 2 81
ostat.pl. manipulační pl. 54 55213
ostat.pl. neplodná půda 17 6251
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 239
ostat.pl. ostat.komunikace 265 282744
ostat.pl. pohřeb. 2 4737
ostat.pl. silnice 25 102869
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 33 60396
ostat.pl. zeleň 133 161940
Celkem KN 3942 11965162
Par. DKM 3941 11964210
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 7
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 10
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 783
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 20
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 48
bez čp/če jiná st. 50
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 48
rozestav. 2
Celkem BUD 1011
byt.z. byt 23
byt.z. garáž 2
obč.z. byt 2
Celkem JED 27
LV 1280
spoluvlastník 1994

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.11.2016
DKM-KPÚ 1:1000 29.08.2013
THM-G 1:2000 01.04.2009 29.11.2016 THM-G z původního mapování
THM-V 1:2000 23.01.2007 29.11.2016 23.1.2007 Upřesnění přídělu
S-SK ŠS 1:2880 1826 01.04.1961 28.02.1824 1:2880, nahrazeno THM


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 01.10.2020 07:31

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička