k.ú.: 632546 - Drnovice u Valašských Klobouk - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585190 - Drnovice NUTS5 CZ0724585190
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7209 - Valašské Klobouky
Pověřený obecní úřad 72092 - Valašské Klobouky

Statistické údaje (stav ke dni: 08.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1549 1897296
zahrada 102 47471
ovoc. sad 2 8702
travní p. 1475 1536710
lesní poz 702 3623604
vodní pl. nádrž umělá 1 57
vodní pl. tok přirozený 21 17464
vodní pl. zamokřená pl. 24 14487
zast. pl. zbořeniště 6 438
zast. pl. 264 87586
ostat.pl. jiná plocha 150 32580
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 7 1587
ostat.pl. manipulační pl. 112 66060
ostat.pl. neplodná půda 227 118234
ostat.pl. ostat.komunikace 200 134818
ostat.pl. silnice 57 18617
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 11178
ostat.pl. zeleň 4 353
Celkem KN 4914 7617242
Par. KMD 4914 7617242
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 46
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 81
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
bez čp/če bydlení 8
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 65
Celkem BUD 241
byt.z. byt 9
Celkem JED 9
LV 422
spoluvlastník 820

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.08.2013
S-SK ŠS 1:2880 1828 30.08.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 14.07.2020 06:00

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.