k.ú.: 632520 - Drnholec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Břeclav email: kp.breclav@cuzk.cz
Sady 28.října 16/720, 69002 Břeclav telefon: 519361361 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3704 - Břeclav NUTS4 CZ0644
Obec 584444 - Drnholec NUTS5 CZ0644584444
Pracoviště 704 - Břeclav

Obec s rozšířenou působností 6211 - Mikulov
Pověřený obecní úřad 62111 - Mikulov

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1118 21739572
vinice 380 1480613
zahrada skleník-pařeniš. 1 58
zahrada 522 184057
ovoc. sad 10 120814
travní p. 47 1066327
lesní poz les(ne hospodář) 17 142796
lesní poz 157 5273960
vodní pl. nádrž umělá 8 1209671
vodní pl. tok přirozený 35 239738
vodní pl. tok umělý 5 303816
vodní pl. zamokřená pl. 6 6272
zast. pl. společný dvůr 69 23168
zast. pl. zbořeniště 47 6506
zast. pl. 1134 631318
ostat.pl. jiná plocha 371 483364
ostat.pl. manipulační pl. 141 200785
ostat.pl. neplodná půda 54 54265
ostat.pl. ostat.komunikace 446 934570
ostat.pl. pohřeb. 1 3762
ostat.pl. silnice 8 98486
ostat.pl. skládka 1 24410
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 16 23108
ostat.pl. zeleň 109 935763
Celkem KN 4703 35187199
GP 1 3512
Celkem ZE 1 3512
Par. DKM 4703 35187199
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 19
č.p. jiná st. 9
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 4
č.p. obč.vyb. 21
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 591
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 3
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. obchod 1
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če garáž 90
bez čp/če jiná st. 237
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če ubyt.zař 2
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 61
rozestav. 7
vod.dílo hráz ohr 3
vod.dílo hráz pod 4
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 1104
byt.z. byt 81
obč.z. byt 12
Celkem JED 93
LV 1180
spoluvlastník 1662

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.04.2010
DKM-KPÚ 02.10.2009 1:1000 09.11.2009 *) Z-4213/2009
ZMVM 1:2000 01.01.1996 28.04.2010 1.11.1981 1:2000,
S-SK ŠS 1:2880 1825 01.01.1996 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Břeclav.

vypočteno: 30.09.2020 19:02

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička