k.ú.: 632511 - Drnek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 512991 - Drnek NUTS5 CZ0203512991
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 271 1165176
zahrada 71 39320
ovoc. sad 1 5407
lesní poz 35 3725017
vodní pl. nádrž umělá 1 324
vodní pl. tok přirozený 3 700
zast. pl. zbořeniště 3 1264
zast. pl. 125 51579
ostat.pl. jiná plocha 24 18613
ostat.pl. manipulační pl. 30 45973
ostat.pl. neplodná půda 1 895
ostat.pl. ostat.komunikace 68 69973
ostat.pl. pohřeb. 1 2537
ostat.pl. silnice 6 74760
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1342
ostat.pl. zeleň 1 1779
Celkem KN 642 5204659
Par. KMD 642 5204659
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 62
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 15
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 120
LV 128
spoluvlastník 178

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.03.2014
S-SK GS 1:2880 1841 31.03.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 16.07.2019 12:42

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.