k.ú.: 632392 - Županovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 564338 - Županovice NUTS5 CZ020B564338
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2107 - Dobříš
Pověřený obecní úřad 21071 - Dobříš

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 177 1029125
zahrada 163 94850
travní p. 249 643796
lesní poz les s budovou 1 24
lesní poz 218 1952410
vodní pl. nádrž umělá 1 543
vodní pl. tok přirozený 7 796039
zast. pl. společný dvůr 2 387
zast. pl. zbořeniště 2 206
zast. pl. 280 27290
ostat.pl. jiná plocha 48 20338
ostat.pl. manipulační pl. 2 1917
ostat.pl. neplodná půda 194 198481
ostat.pl. ostat.komunikace 126 56443
ostat.pl. silnice 7 26191
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 24 17523
ostat.pl. zeleň 3 953
Celkem KN 1504 4866516
Par. KMD 1504 4866516
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 40
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 8
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 198
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 268
LV 339
spoluvlastník 450

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.03.2010
S-SK GS 1:2880 1839 23.03.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 03.06.2020 23:13

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.