k.ú.: 632384 - Slovanská Lhota - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540170 - Drevníky NUTS5 CZ020B540170
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2107 - Dobříš
Pověřený obecní úřad 21071 - Dobříš

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 166 1069744
zahrada 74 54083
travní p. 110 263488
lesní poz 34 787256
vodní pl. nádrž umělá 1 9843
vodní pl. tok umělý 31 6895
vodní pl. zamokřená pl. 1 1241
zast. pl. společný dvůr 2 318
zast. pl. zbořeniště 1 60
zast. pl. 57 26448
ostat.pl. jiná plocha 15 18348
ostat.pl. manipulační pl. 1 545
ostat.pl. neplodná půda 61 40221
ostat.pl. ostat.komunikace 53 74571
Celkem KN 607 2353061
Par. KMD 607 2353061
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 29
č.p. rod.dům 13
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
rozestav. 1
Celkem BUD 57
LV 145
spoluvlastník 252

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2012
S-SK GS 1:2880 1839 30.11.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 05.06.2020 02:58

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.