k.ú.: 632376 - Drevníky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540170 - Drevníky NUTS5 CZ020B540170
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2107 - Dobříš
Pověřený obecní úřad 21071 - Dobříš

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 469 1943520
zahrada 98 51091
travní p. 177 269247
lesní poz 127 568248
vodní pl. nádrž umělá 1 754
vodní pl. tok přirozený 11 7747
vodní pl. tok umělý 7 863
zast. pl. zbořeniště 5 744
zast. pl. 138 46657
ostat.pl. jiná plocha 49 31741
ostat.pl. manipulační pl. 13 4152
ostat.pl. neplodná půda 183 120358
ostat.pl. ostat.komunikace 176 101290
ostat.pl. silnice 16 21021
ostat.pl. zeleň 4 582
Celkem KN 1474 3168015
Par. KMD 1474 3168015
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 47
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 29
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 28
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 3
Celkem BUD 133
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 254
spoluvlastník 359

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2012
S-SK GS 1:2880 1839 30.11.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 29.09.2020 16:43

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička