k.ú.: 632350 - Dražovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 592994 - Dražovice NUTS5 CZ0646592994
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6205 - Bučovice
Pověřený obecní úřad 62051 - Bučovice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 750 5019340
zahrada 483 181258
ovoc. sad 1 2919
travní p. 26 62230
lesní poz 11 434909
vodní pl. nádrž umělá 2 7834
vodní pl. rybník 3 21707
vodní pl. tok přirozený 30 42275
vodní pl. zamokřená pl. 2 2213
zast. pl. zbořeniště 10 1652
zast. pl. 432 119243
ostat.pl. jiná plocha 132 84510
ostat.pl. manipulační pl. 64 43704
ostat.pl. neplodná půda 52 19510
ostat.pl. ost.dopravní pl. 8 192
ostat.pl. ostat.komunikace 177 243439
ostat.pl. pohřeb. 2 2334
ostat.pl. silnice 11 30636
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 16 21251
ostat.pl. zeleň 27 55935
Celkem KN 2239 6397091
Par. DKM 664 5725206
Par. KMD 1575 671885
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 239
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 89
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 29
rozestav. 2
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 420
LV 517
spoluvlastník 698

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 04.08.2016 1:1000 04.08.2016 *)
KMD 1:1000 30.11.2011
S-SK ŠS 1:2880 1826 04.08.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 18.09.2020 08:19

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.