k.ú.: 632325 - Dražov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555550 - Stanovice NUTS5 CZ0412555550
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41031 - Karlovy Vary

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 65 2818601
zahrada 88 51630
travní p. 198 3769630
lesní poz les(ne hospodář) 84 5080883
lesní poz 71 1032402
vodní pl. nádrž umělá 7 15966
vodní pl. tok přirozený 13 47401
vodní pl. tok umělý 2 2628
zast. pl. společný dvůr 12 4683
zast. pl. zbořeniště 22 10441
zast. pl. 117 44829
ostat.pl. jiná plocha 57 199878
ostat.pl. manipulační pl. 8 43724
ostat.pl. neplodná půda 131 321869
ostat.pl. ostat.komunikace 66 196096
ostat.pl. silnice 4 81065
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 562
ostat.pl. zeleň 1 376
Celkem KN 947 13722664
Par. DKM 947 13722664
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 20
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 16
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 40
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če zem.stav 14
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 108
LV 123
spoluvlastník 143

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.03.2001
ZMVM 1:2000 01.07.1985 29.03.2001
S-SK GS 1:2880 1841 30.06.1985


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 05.06.2020 17:00

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.