k.ú.: 632279 - Drážov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:383313180

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 551023 - Drážov NUTS5 CZ0316551023
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31112 - Volyně

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 228 751585
zahrada 37 25419
ovoc. sad 1 5462
travní p. mez, stráň 3 1060
travní p. 432 1435377
lesní poz 83 494829
vodní pl. tok přirozený 3 1362
vodní pl. tok umělý 22 5134
vodní pl. zamokřená pl. 2 924
zast. pl. zbořeniště 4 967
zast. pl. 59 19538
ostat.pl. jiná plocha 80 50392
ostat.pl. manipulační pl. 8 14009
ostat.pl. neplodná půda 201 83094
ostat.pl. ostat.komunikace 38 36698
ostat.pl. silnice 61 48219
Celkem KN 1262 2974069
Par. KMD 1262 2974069
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 29
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 6
č.p. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 50
obč.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 118
spoluvlastník 159

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.06.2014
S-SK GS 1:2880 1837 25.06.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 19.09.2020 05:01

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.