k.ú.: 632139 - Chramiště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540901 - Nový Knín NUTS5 CZ020B540901
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2107 - Dobříš
Pověřený obecní úřad 21071 - Dobříš

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 190 1144229
zahrada 27 12719
travní p. 98 132306
lesní poz 31 193851
vodní pl. tok umělý 7 1476
vodní pl. zamokřená pl. 3 454
zast. pl. společný dvůr 1 16
zast. pl. 26 9619
ostat.pl. jiná plocha 4 466
ostat.pl. manipulační pl. 1 58
ostat.pl. neplodná půda 53 36469
ostat.pl. ostat.komunikace 10 5378
Celkem KN 451 1537041
Par. KMD 451 1537041
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 9
č.p. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 24
LV 59
spoluvlastník 83

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.08.2011
S-SK GS 1:2880 1840 31.08.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 01.06.2020 17:55

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.