k.ú.: 632121 - Dražetice II - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 539970 - Borotice NUTS5 CZ020B539970
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2107 - Dobříš
Pověřený obecní úřad 21071 - Dobříš

Statistické údaje (stav ke dni: 27.05.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 256 1390401
zahrada 93 63357
travní p. 259 385138
lesní poz 67 616321
vodní pl. nádrž umělá 1 632
vodní pl. tok přirozený 4 2566
vodní pl. tok umělý 32 6134
vodní pl. zamokřená pl. 1 231
zast. pl. zbořeniště 1 202
zast. pl. 76 49663
ostat.pl. jiná plocha 108 98970
ostat.pl. manipulační pl. 8 7783
ostat.pl. neplodná půda 54 37627
ostat.pl. ostat.komunikace 59 54768
ostat.pl. silnice 3 17717
Celkem KN 1022 2731510
Par. KMD 1022 2731510
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 34
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 12
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
Celkem BUD 75
LV 89
spoluvlastník 123

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.02.2013
S-SK GS 1:2880 1824 27.02.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 02.06.2020 17:25

Aktuality

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.

18.05.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2020) je k dispozici ke stažení.