k.ú.: 632074 - Drásov u Příbramě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540153 - Drásov NUTS5 CZ020B540153
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 587 2959656
zahrada 208 107401
travní p. 246 488357
lesní poz les(ne hospodář) 3 350384
lesní poz 14 400560
vodní pl. nádrž umělá 10 24314
vodní pl. rybník 10 348645
vodní pl. tok přirozený 17 13412
zast. pl. společný dvůr 3 241
zast. pl. zbořeniště 2 212
zast. pl. 284 104459
ostat.pl. jiná plocha 96 117268
ostat.pl. manipulační pl. 52 91230
ostat.pl. neplodná půda 56 64960
ostat.pl. ost.dopravní pl. 21 22052
ostat.pl. ostat.komunikace 146 160889
ostat.pl. silnice 38 199392
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 11867
ostat.pl. zeleň 1 21
Celkem KN 1802 5465320
Par. KMD 1802 5465320
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 100
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 13
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 8
č.p. rod.dům 46
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 14
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 263
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 386
spoluvlastník 748

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.04.2013
S-SK GS 1:2880 1839 24.04.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 19.07.2019 21:32

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.