k.ú.: 631892 - Hora Svatého Václava - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 566276 - Hora Svatého Václava NUTS5 CZ0321566276
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32023 - Poběžovice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 3 468
orná půda 19 249818
zahrada 28 21089
travní p. mez, stráň 8 22191
travní p. 61 721950
lesní poz 22 121959
vodní pl. nádrž přírodní 1 711
zast. pl. zbořeniště 4 2493
zast. pl. 20 7105
ostat.pl. jiná plocha 36 42235
ostat.pl. neplodná půda 2 1778
ostat.pl. ostat.komunikace 23 29207
ostat.pl. pohřeb. 1 1316
ostat.pl. silnice 1 12784
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 2086
Celkem KN 232 1237190
Par. KMD 232 1237190
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 13
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če obč.vyb. 1
Celkem BUD 20
LV 38
spoluvlastník 48

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.04.2011
S-SK GS 1838 28.04.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 22.09.2020 17:27

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička