k.ú.: 631884 - Drahotín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Domažlice email: kp.domazlice@cuzk.cz
Benešova 377, 34401 Domažlice telefon: 379410231 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3401 - Domažlice NUTS4 CZ0321
Obec 553573 - Drahotín NUTS5 CZ0321553573
Pracoviště 401 - Domažlice

Obec s rozšířenou působností 3202 - Domažlice
Pověřený obecní úřad 32023 - Poběžovice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 139 4083424
zahrada 105 65364
travní p. 156 2015116
lesní poz 103 1554164
vodní pl. nádrž umělá 2 3284
vodní pl. rybník 7 153883
vodní pl. tok umělý 23 87828
zast. pl. zbořeniště 16 6454
zast. pl. 99 67193
ostat.pl. dráha 1 17757
ostat.pl. jiná plocha 45 27679
ostat.pl. manipulační pl. 55 74645
ostat.pl. neplodná půda 92 299072
ostat.pl. ostat.komunikace 152 219508
ostat.pl. silnice 7 57950
ostat.pl. skládka 1 2117
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 216
ostat.pl. zeleň 29 182220
Celkem KN 1035 8917874
Par. DKM 485 7177691
Par. KMD 550 1740183
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 44
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 96
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 120
spoluvlastník 163

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 17.03.2015
KMD 1:1000 05.01.2011
S-SK GS 1:2880 1838 05.01.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Domažlice.

vypočteno: 26.09.2020 01:59

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička