k.ú.: 631825 - Pševes - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573060 - Kopidlno NUTS5 CZ0522573060
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52072 - Kopidlno

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 173 2513950
zahrada 94 62713
ovoc. sad 11 31535
travní p. 85 804904
lesní poz 22 744837
vodní pl. nádrž umělá 3 5046
vodní pl. tok přirozený 17 36215
vodní pl. tok umělý 8 12066
zast. pl. společný dvůr 3 1528
zast. pl. zbořeniště 7 2781
zast. pl. 141 95185
ostat.pl. dráha 1 29042
ostat.pl. jiná plocha 33 24266
ostat.pl. manipulační pl. 24 50034
ostat.pl. mez, stráň 28 80144
ostat.pl. neplodná půda 8 5328
ostat.pl. ostat.komunikace 68 100489
ostat.pl. silnice 10 53545
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 1475
ostat.pl. zeleň 1 14
Celkem KN 740 4655097
Par. DKM 339 4236734
Par. KMD 401 418363
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 55
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 7
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 17
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 34
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 138
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 190
spoluvlastník 267

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 15.06.2018
KMD 1:1000 17.07.2012
S-SK GS 1:2880 1842 17.07.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 27.09.2020 05:38

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička