k.ú.: 631701 - Strážiště u Drahobuze - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 564770 - Drahobuz NUTS5 CZ0423564770
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42051 - Litoměřice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 272 1275436
zahrada 76 32670
travní p. 123 183008
lesní poz 13 160941
vodní pl. tok přirozený 3 3023
zast. pl. zbořeniště 10 3108
zast. pl. 50 25067
ostat.pl. jiná plocha 7 1266
ostat.pl. manipulační pl. 12 24234
ostat.pl. neplodná půda 12 6560
ostat.pl. ostat.komunikace 43 29809
ostat.pl. pohřeb. 3 5086
ostat.pl. silnice 4 16696
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1947
Celkem KN 630 1768851
Par. KMD 630 1768851
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 28
č.p. rod.rekr 6
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 49
LV 76
spoluvlastník 108

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 05.10.2015
S-SK GS 1:2880 1843 05.10.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 23.09.2020 15:01

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička