k.ú.: 631663 - Horní Jelčany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kolín email: kp.kolin@cuzk.cz
Rorejcova 8, 28002 Kolín telefon: 321737011 fax:321724088

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3204 - Kolín NUTS4 CZ0204
Obec 533181 - Bečváry NUTS5 CZ0204533181
Pracoviště 204 - Kolín

Obec s rozšířenou působností 2110 - Kolín
Pověřený obecní úřad 21101 - Kolín

Statistické údaje (stav ke dni: 30.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 317 1778642
zahrada 35 26845
ovoc. sad 3 12330
travní p. 91 126706
lesní poz 9 23144
vodní pl. nádrž umělá 4 3644
vodní pl. tok přirozený 45 8861
vodní pl. zamokřená pl. 5 1103
zast. pl. zbořeniště 1 711
zast. pl. 36 29100
ostat.pl. dráha 2 5977
ostat.pl. jiná plocha 12 3635
ostat.pl. manipulační pl. 12 13036
ostat.pl. neplodná půda 25 16854
ostat.pl. ostat.komunikace 34 13620
ostat.pl. silnice 12 26384
ostat.pl. zeleň 3 288
Celkem KN 646 2090880
Par. KMD 646 2090880
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 19
č.p. rod.dům 4
č.e. jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 36
LV 62
spoluvlastník 107

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 18.07.2011
S-SK GS 1:2880 1838 18.07.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kolín.

vypočteno: 30.09.2020 06:05

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička