k.ú.: 631604 - Drahlín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 540145 - Drahlín NUTS5 CZ020B540145
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21202 - Příbram

Statistické údaje (stav ke dni: 21.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 320 2084668
zahrada 334 212069
ovoc. sad 21 52596
travní p. 312 801251
lesní poz 18 81824
vodní pl. nádrž umělá 6 8413
vodní pl. rybník 3 7171
vodní pl. tok přirozený 51 15819
vodní pl. zamokřená pl. 2 1415
zast. pl. společný dvůr 7 1112
zast. pl. zbořeniště 6 579
zast. pl. 334 92144
ostat.pl. jiná plocha 121 97128
ostat.pl. manipulační pl. 12 23808
ostat.pl. neplodná půda 29 13821
ostat.pl. ostat.komunikace 94 94372
ostat.pl. silnice 19 39034
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 10597
ostat.pl. zeleň 22 1585
Celkem KN 1715 3639406
Par. KMD 1715 3639406
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 132
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 86
č.p. rod.rekr 28
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 1
Celkem BUD 330
LV 406
spoluvlastník 518

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.01.2011
KM-D 1:2000 08.12.2000 25.01.2011
S-SK GS 1:2880 1839 08.12.2000 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 22.07.2019 18:25

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.