k.ú.: 631540 - Drahenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Příbram email: kp.pribram@cuzk.cz
Pod Šachtami 353, 26101 Příbram IV telefon: 318401611 fax:318624239

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3211 - Příbram NUTS4 CZ020B
Obec 599298 - Drahenice NUTS5 CZ020B599298
Pracoviště 211 - Příbram

Obec s rozšířenou působností 2120 - Příbram
Pověřený obecní úřad 21201 - Březnice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 181 3525997
zahrada 155 127592
ovoc. sad 1 2630
travní p. 80 639853
lesní poz ostat.komunikace 10 12837
lesní poz 29 599876
vodní pl. nádrž umělá 2 470
vodní pl. rybník 11 198673
vodní pl. tok přirozený 7 1190
vodní pl. tok umělý 11 15167
zast. pl. společný dvůr 3 1087
zast. pl. zbořeniště 2 192
zast. pl. 177 83989
ostat.pl. jiná plocha 81 151381
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 293
ostat.pl. manipulační pl. 29 36629
ostat.pl. neplodná půda 46 35108
ostat.pl. ostat.komunikace 80 83212
ostat.pl. pohřeb. 2 2150
ostat.pl. silnice 8 33902
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 7384
ostat.pl. zeleň 3 22478
Celkem KN 921 5582090
Par. DKM 921 5582090
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 85
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 9
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 30
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 158
byt.z. byt 7
byt.z. garáž 6
Celkem JED 13
LV 200
spoluvlastník 285

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 27.02.2009 1:1000 02.03.2009 *)
DKM 1:1000 10.10.2006 pouze část k.ú.
S-SK GS 1:2880 1900 10.10.2006 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Příbram.

vypočteno: 19.08.2019 05:54

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.