k.ú.: 631531 - Drahelčice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284044040

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 531146 - Drahelčice NUTS5 CZ020A531146
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21052 - Hostivice

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 289 3271273
zahrada 442 154722
ovoc. sad 9 51549
travní p. 44 76188
lesní poz les s budovou 2 81
lesní poz les(ne hospodář) 10 13247
lesní poz 56 624784
vodní pl. nádrž umělá 4 2966
vodní pl. rybník 1 3186
vodní pl. tok přirozený 25 40655
vodní pl. tok umělý 14 25176
zast. pl. zbořeniště 3 1006
zast. pl. 464 90736
ostat.pl. dráha 6 7725
ostat.pl. dálnice 5 9929
ostat.pl. jiná plocha 100 71608
ostat.pl. manipulační pl. 13 79289
ostat.pl. neplodná půda 5 1467
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 288
ostat.pl. ostat.komunikace 80 123369
ostat.pl. pohřeb. 1 13
ostat.pl. silnice 6 42334
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 13353
ostat.pl. zeleň 21 64452
Celkem KN 1604 4769396
Par. DKM 1604 4769396
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 68
č.p. byt.dům 2
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 309
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 32
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 462
byt.z. byt 1
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 4
Celkem JED 6
LV 529
spoluvlastník 701

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.10.2015
DKM-KPÚ 1:1000 03.10.2012
S-SK GS 1:2880 1840 29.10.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 21.05.2019 13:24

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.