k.ú.: 631426 - Doudleby nad Orlicí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rychnov nad Kněžnou email: kp.rychnovnk@cuzk.cz
Zborovská 17, 51601 Rychnov nad Kněžnou telefon: 494389111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3607 - Rychnov nad Kněžnou NUTS4 CZ0524
Obec 576301 - Doudleby nad Orlicí NUTS5 CZ0524576301
Pracoviště 607 - Rychnov nad Kněžnou

Obec s rozšířenou působností 5208 - Kostelec nad Orlicí
Pověřený obecní úřad 52081 - Kostelec nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 205 2952001
zahrada 532 292773
ovoc. sad 4 80690
travní p. 212 587218
lesní poz les(ne hospodář) 1 2488
lesní poz 15 109620
vodní pl. nádrž přírodní 2 7633
vodní pl. tok přirozený 26 123244
zast. pl. společný dvůr 2 1871
zast. pl. zbořeniště 17 13438
zast. pl. 759 238901
ostat.pl. dráha 15 83229
ostat.pl. jiná plocha 114 59871
ostat.pl. manipulační pl. 29 153449
ostat.pl. neplodná půda 27 64237
ostat.pl. ostat.komunikace 267 260395
ostat.pl. pohřeb. 1 3252
ostat.pl. silnice 63 115514
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 57181
ostat.pl. zeleň 81 138176
Celkem KN 2377 5345181
Par. DKM 2377 5345181
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 362
č.p. byt.dům 18
č.p. doprava 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 5
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 11
č.p. obč.vyb. 5
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 88
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 4
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 96
bez čp/če jiná st. 80
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 27
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 18
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 748
byt.z. byt 142
byt.z. garáž 1
Celkem JED 143
LV 880
spoluvlastník 1287

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.12.2016
DKM-KPÚ 1:1000 06.08.2014
S-SK GS 1:2880 1840 23.12.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rychnov nad Kněžnou.

vypočteno: 29.09.2020 07:10

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička