k.ú.: 631400 - Doudleby - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:386713130

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544400 - Doudleby NUTS5 CZ0311544400
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3102 - České Budějovice
Pověřený obecní úřad 31021 - České Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 332 1294871
zahrada 220 154680
travní p. 839 1817776
lesní poz les s budovou 111 4294
lesní poz 399 1934143
vodní pl. nádrž přírodní 1 1456
vodní pl. nádrž umělá 4 13739
vodní pl. tok přirozený 20 182562
vodní pl. tok umělý 36 5836
vodní pl. zamokřená pl. 14 11729
zast. pl. zbořeniště 1 37
zast. pl. 376 79502
ostat.pl. jiná plocha 353 134487
ostat.pl. manipulační pl. 18 30450
ostat.pl. neplodná půda 37 33546
ostat.pl. ostat.komunikace 228 86473
ostat.pl. pohřeb. 1 2264
ostat.pl. silnice 1 36515
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 60 29608
ostat.pl. zeleň 6 3292
Celkem KN 3057 5857260
Par. DKM 3057 5857260
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 92
č.p. byt.dům 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 72
č.p. rod.rekr 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 214
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 5
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 458
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 545
spoluvlastník 696

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.05.2013
DKM 1:1000 07.05.2013
THM-V 1:2000 01.10.1980 07.05.2013 THM + FÚO
FÚO 1:2000 01.10.1980 07.05.2013 THM + FÚO
S-SK GS 1:2880 1870 01.10.1980


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 19.09.2020 05:39

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.