k.ú.: 631396 - Doubravy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585181 - Doubravy NUTS5 CZ0724585181
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 01.12.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 183 3384233
zahrada 139 106623
ovoc. sad 2 6069
travní p. 305 1750713
lesní poz 195 4010934
vodní pl. nádrž umělá 1 425
vodní pl. tok přirozený 14 35037
vodní pl. zamokřená pl. 1 418
zast. pl. společný dvůr 3 461
zast. pl. zbořeniště 30 7460
zast. pl. 266 103792
ostat.pl. jiná plocha 139 173319
ostat.pl. manipulační pl. 52 50905
ostat.pl. neplodná půda 177 284002
ostat.pl. ostat.komunikace 203 170662
ostat.pl. silnice 102 80970
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5621
ostat.pl. zeleň 9 2242
Celkem KN 1823 10173886
EN 8 22076
PK 1228 5520363
GP 1 2543
Celkem ZE 1237 5544982
Par. KMD 124 3611521
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 180
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 250
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 424
spoluvlastník 939

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.12.2016
S-SK ŠS 1:2880 1829


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 11/2020.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 05.12.2019 19:20

Aktuality

03.12.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Řízení projektů.

27.11.2019
Dne 20. 11. 2019 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 301/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů . Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. 1. 2020. Úplné znění (pracovní pomůcka) ke stažení.


26.11.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.