k.ú.: 631396 - Doubravy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Zlín email: kp.zlin@cuzk.cz
třída Tomáše Bati 1565, 76096 Zlín telefon: 577577711 fax:577577744

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 585181 - Doubravy NUTS5 CZ0724585181
Pracoviště 705 - Zlín

Obec s rozšířenou působností 7213 - Zlín
Pověřený obecní úřad 72131 - Zlín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.07.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 131 3337646
zahrada 288 264749
ovoc. sad 1 2687
travní p. 234 1702270
lesní poz 195 4010934
vodní pl. nádrž umělá 1 425
vodní pl. tok přirozený 17 36961
vodní pl. zamokřená pl. 1 418
zast. pl. zbořeniště 7 780
zast. pl. 270 94823
ostat.pl. jiná plocha 83 159231
ostat.pl. manipulační pl. 33 41029
ostat.pl. neplodná půda 135 258484
ostat.pl. ostat.komunikace 130 147168
ostat.pl. silnice 76 81804
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 7871
ostat.pl. zeleň 50 33145
Celkem KN 1655 10180425
EN 7 21399
PK 1197 5394192
GP 1 2543
Celkem ZE 1205 5418134
Par. DKM 736 582323
Par. KMD 124 3611521
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 184
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 256
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 425
spoluvlastník 941

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 17.12.2019
KMD 1:1000 06.12.2016
S-SK ŠS 1:2880 1829


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 02/2021.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Zlín.

vypočteno: 15.07.2020 05:19

Aktuality

07.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

01.07.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele Katastrálního pracoviště Vyškov.

30.06.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.