k.ú.: 631388 - Doubravník - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 595551 - Doubravník NUTS5 CZ0643595551
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6217 - Tišnov
Pověřený obecní úřad 62171 - Tišnov

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 462 1499501
zahrada 360 222403
ovoc. sad 25 77093
travní p. 595 1091192
lesní poz les s budovou 18 680
lesní poz školka 3 6456
lesní poz 840 5246349
vodní pl. rybník 1 2355
vodní pl. tok přirozený 50 192392
vodní pl. tok umělý 2 4479
vodní pl. zamokřená pl. 9 8697
zast. pl. společný dvůr 1 523
zast. pl. zbořeniště 7 606
zast. pl. 562 117535
ostat.pl. dráha 14 89807
ostat.pl. jiná plocha 177 96691
ostat.pl. manipulační pl. 42 51778
ostat.pl. neplodná půda 556 503324
ostat.pl. ostat.komunikace 306 116351
ostat.pl. pohřeb. 2 3447
ostat.pl. silnice 118 104758
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 12 23608
ostat.pl. zeleň 8 2859
Celkem KN 4170 9462884
Par. KMD 4170 9462884
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 218
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 4
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 49
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 6
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 24
č.e. rod.rekr 127
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 64
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če prům.obj 11
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 572
byt.z. byt 7
byt.z. garáž 4
obč.z. byt 8
Celkem JED 19
LV 684
spoluvlastník 902

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.03.2015
S-SK ŠS 1:2880 1826 10.03.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 19.09.2020 05:37

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.