k.ú.: 631329 - Doubravice nad Svitavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Blansko email: kp.blansko@cuzk.cz
Seifertova 6/1336, 67811 Blansko telefon: 516499061 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581542 - Doubravice nad Svitavou NUTS5 CZ0641581542
Pracoviště 701 - Blansko

Obec s rozšířenou působností 6201 - Blansko
Pověřený obecní úřad 62012 - Blansko

Statistické údaje (stav ke dni: 16.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 1904
orná půda 1167 3961954
zahrada 443 304716
ovoc. sad 53 107679
travní p. 212 359793
lesní poz 236 2911640
vodní pl. rybník 8 1910
vodní pl. tok přirozený 16 88809
vodní pl. zamokřená pl. 3 941
zast. pl. společný dvůr 4 463
zast. pl. zbořeniště 6 1823
zast. pl. 543 157018
ostat.pl. dráha 3 78557
ostat.pl. jiná plocha 67 35756
ostat.pl. manipulační pl. 78 60798
ostat.pl. neplodná půda 374 468206
ostat.pl. ostat.komunikace 191 278270
ostat.pl. pohřeb. 5 10004
ostat.pl. silnice 28 73274
ostat.pl. skládka 1 8964
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 12417
ostat.pl. zeleň 7 9223
Celkem KN 3448 8934119
Par. DKM 1973 7882353
Par. KMD 1475 1051766
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 284
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 75
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.e. garáž 5
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 30
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 27
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 3
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 511
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 730
spoluvlastník 999

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.06.2017
DKM-KPÚ 10.07.2012 1:1000 10.07.2012 *)
S-SK ŠS 1:2880 1826 15.06.2017 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Blansko.

vypočteno: 18.09.2020 09:19

Aktuality

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička

11.09.2020
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2020) je k dispozici ke stažení.