k.ú.: 631302 - Doubravice nad Moravou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 540480 - Moravičany NUTS5 CZ0715540480
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7106 - Mohelnice
Pověřený obecní úřad 71061 - Mohelnice

Statistické údaje (stav ke dni: 18.08.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 384 2867891
zahrada 161 122503
travní p. 293 741902
lesní poz 70 159463
vodní pl. nádrž umělá 23 128847
vodní pl. tok přirozený 64 195726
vodní pl. tok umělý 1 554
vodní pl. zamokřená pl. 29 33814
zast. pl. společný dvůr 7 1236
zast. pl. zbořeniště 6 1203
zast. pl. 148 70841
ostat.pl. dráha 3 73133
ostat.pl. jiná plocha 40 25918
ostat.pl. manipulační pl. 9 13347
ostat.pl. neplodná půda 100 76582
ostat.pl. ostat.komunikace 75 166563
ostat.pl. pohřeb. 1 1178
ostat.pl. silnice 12 35429
ostat.pl. zeleň 8 8477
Celkem KN 1434 4724607
Par. DKM 1434 4724607
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 24
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 72
č.p. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 17
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 137
LV 294
spoluvlastník 390

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 21.11.2018 1:1000 22.11.2018 *)
DKM 1:1000 15.12.1999
ZMVM 1:2000 01.03.1988 15.12.1999
S-SK ŠS 1:2880 1913 01.03.1988


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 22.08.2019 13:49

Aktuality

09.08.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (8/2019) je k dispozici ke stažení.

06.08.2019
Zveřejněny statistické údaje za 2. čtvrtletí roku 2019 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

02.08.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Analytik/analytička - programátor/programátorka.