k.ú.: 631272 - Doubravice u Dvora Králové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579181 - Doubravice NUTS5 CZ0525579181
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 03.06.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 588 2754751
zahrada 333 279301
ovoc. sad 4 13774
travní p. 242 437401
lesní poz 85 769229
vodní pl. tok přirozený 24 10682
vodní pl. tok umělý 16 5438
vodní pl. zamokřená pl. 2 1411
zast. pl. společný dvůr 2 837
zast. pl. zbořeniště 5 2026
zast. pl. 279 74654
ostat.pl. jiná plocha 81 40002
ostat.pl. manipulační pl. 31 35604
ostat.pl. neplodná půda 69 41270
ostat.pl. ostat.komunikace 172 87280
ostat.pl. pohřeb. 2 4705
ostat.pl. silnice 18 67053
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 4098
ostat.pl. zeleň 10 5272
Celkem KN 1969 4634788
Par. KMD 1969 4634788
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 105
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 65
č.p. rod.rekr 11
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 264
byt.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 333
spoluvlastník 541

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.09.2011
S-SK GS 1:2880 1841 15.09.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 05.06.2020 01:54

Aktuality

04.06.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Správce ISKN.

28.05.2020
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 17. a 18. června 2020.

22.05.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.