k.ú.: 631272 - Doubravice u Dvora Králové - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579181 - Doubravice NUTS5 CZ0525579181
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 588 2754751
zahrada 333 277251
ovoc. sad 5 16006
travní p. 240 437285
lesní poz 84 768999
vodní pl. tok přirozený 24 10682
vodní pl. tok umělý 16 5438
vodní pl. zamokřená pl. 2 1411
zast. pl. společný dvůr 2 837
zast. pl. zbořeniště 5 2052
zast. pl. 277 74404
ostat.pl. jiná plocha 80 39984
ostat.pl. manipulační pl. 31 35604
ostat.pl. neplodná půda 69 41270
ostat.pl. ostat.komunikace 172 87157
ostat.pl. pohřeb. 2 4705
ostat.pl. silnice 18 65071
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 4098
ostat.pl. zeleň 10 5272
Celkem KN 1964 4632277
Par. KMD 1964 4632277
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 106
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 64
č.p. rod.rekr 11
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 16
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 262
byt.z. byt 3
Celkem JED 3
LV 333
spoluvlastník 537

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.09.2011
S-SK GS 1:2880 1841 15.09.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 16.07.2019 00:36

Aktuality

15.07.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (7/2019) je k dispozici ke stažení.

02.07.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.

24.06.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.