k.ú.: 631264 - Nahošín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:383313180

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 550981 - Doubravice NUTS5 CZ0316550981
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31111 - Strakonice

Statistické údaje (stav ke dni: 23.09.2020)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 173 1036270
zahrada 26 16884
ovoc. sad 1 2506
travní p. 137 483879
lesní poz 178 482988
vodní pl. nádrž umělá 1 712
vodní pl. zamokřená pl. 5 7135
zast. pl. společný dvůr 1 18
zast. pl. 44 18279
ostat.pl. jiná plocha 39 51560
ostat.pl. manipulační pl. 15 28059
ostat.pl. neplodná půda 86 37141
ostat.pl. ostat.komunikace 28 47046
Celkem KN 734 2212477
Par. KMD 734 2212477
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 20
č.p. rod.dům 3
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 40
LV 88
spoluvlastník 115

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.03.2011
S-SK GS 1:2880 1837 07.03.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 25.09.2020 06:41

Aktuality

22.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / Metodička bezpečnosti.

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada Legislativa KN

11.09.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Právník / Právnička