k.ú.: 631116 - Doubice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rumburk email: kp.rumburk@cuzk.cz
Vrchlického 19/282, 40801 Rumburk telefon: 412332019 fax:412333621

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 530417 - Doubice NUTS5 CZ0421530417
Pracoviště 531 - Rumburk

Obec s rozšířenou působností 4212 - Rumburk
Pověřený obecní úřad 42121 - Rumburk

Statistické údaje (stav ke dni: 19.05.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 12 10540
zahrada 161 129876
travní p. 447 1341970
lesní poz 214 17243424
vodní pl. nádrž umělá 15 9500
vodní pl. rybník 3 16972
vodní pl. tok přirozený 47 56197
vodní pl. zamokřená pl. 9 4812
zast. pl. společný dvůr 1 14
zast. pl. zbořeniště 15 3343
zast. pl. 246 61392
ostat.pl. jiná plocha 68 43584
ostat.pl. manipulační pl. 3 2190
ostat.pl. neplodná půda 30 8691
ostat.pl. ostat.komunikace 153 185521
ostat.pl. pohřeb. 1 1301
ostat.pl. silnice 24 160167
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2934
ostat.pl. zeleň 2 360
Celkem KN 1452 19282788
Par. KMD 1452 19282788
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 66
č.p. rod.rekr 6
č.p. ubyt.zař 3
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 126
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če les.hosp 5
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 246
LV 300
spoluvlastník 387

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 04.07.2011
S-SK GS 1:2880 1843 04.07.2011 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rumburk.

vypočteno: 21.05.2019 13:00

Aktuality

21.05.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2019) je k dispozici ke stažení.

02.05.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada Řízení projektů - metodik RÚIAN.

30.04.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele/ředitelky Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, v.v.i.